Muzisch project op school

Skriewer combineert zijn kennis op vlak van pedagogie en didactiek met zijn artistiek kunnen.

 

Op vraag van de school werkt Skriewer een muzisch traject uit. Skriewer vertrekt vanuit de talenten en het kunnen van de leerkrachten en de leerlingen om gedurende een bepaalde periode muzisch aan de slag te gaan.

 

Vanuit dit proces wordt een toonmoment opgebouwd, veelal een voorstelling op het schoolfeest.

 

[arrow_list]

Alle aandacht gaat naar:

  • integratie van muzische activiteiten in het dagelijkse klasgebeuren
  • begeleiden van leerkrachten bij het opstarten en uitwerken van een muzisch traject op school
  • ontdekken van het creatief denkproces zowel bij leerkrachten als leerlingen
  • ontdekken van de talenten van de leerlingen
  • het afwerken van een toonmoment voor ouders, medeleerlingen, …